Menu
Obec Charváty
Obec Charváty

Projekty roku 2022

    JSDH Charváty                      logo

 

Olomoucký kraj, jakožto poskytovatel dotace, poskytl Obci Charváty, jakožto příjemci dotaci ve výši 21.000, slovy: dvacet jedna tisíc korun českých za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a opravách požární techniky a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Charváty zřízené příjemcem.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JSDH Čertoryje                  logo

 

Olomoucký kraj, jakožto poskytovatel dotace, poskytl Obci Charváty, jakožto příjemci dotaci ve výši 22.000, slovy: dvacet dva tisíc korun českých za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a opravách požární techniky a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Čertoryje zřízené příjemcem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obnova a modernizace veřejného osvětlení a rozhlasu v obci Charváty

 

V roce 2022 proběhla realizace poslední etapy obnovy veřejného osvětlení a místního rozhlasu v naší obci. 

Projektová dokumentace: Ing. Jaromír Hašl

Zhotovitel akce: MSEM a. s.

Celková cena díla: 4 735 470,52 Kč vč. DPH


V roce 2022 probíhaly přípravy projektových dokumentací pro připravované akce:

PD Obnova vodovodního přivaděče v Drahlově

PD Víceúčelový dům ČINOCH

PD Modernizace ČOV Drahlov

PD Revitalizace slepého ramene "Rasovny"

PD Chodníky Čertoryje

Ve spolupráci se SSOK - PD Komunikace III/43511 Čertoryje + chodníky a parkovací zálivy


OBNOVA LESNÍCH POZEMKŮ

Obnoveny byly obecní lesní pozemky, kde po kácení přestárlých topolů bylo vysazeno 1 100 kusů nových stromů. Realizace obnovy holin se povedla hlavně díky našim ochotným a pracovitým občanům, kteří se do výsadeb zapojili. Za jejich pomoc jim všem patří veliké poděkování.

Odkazy

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:67
TÝDEN:1244
CELKEM:587355

Pěstitelská pálenice Charváty

telefon: +420 737 832 195