Menu
Obec Charváty
Obec Charváty

Projekty roku 2021

 

známka

 

Obnova a modernizace veřejného osvětlení místní části Drahlov

 

V rámci dotačního programu Olomouckého kraje „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021“, v dotačním titulu „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, byla Obec Charváty finančně podpořena poskytovatelem - Olomoucký kraj, částkou ve výši 500 000,- Kč. Celkové náklady akce činí 2 557 316,85,- Kč vč. DPH.

Projektová dokumentace: Ing. Jaromír Hašl

Zhotovitel akce: MSEM a. s.logo

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Restaurování sochy Panny Marie Lourdské

 

V rámci dotačního programu Olomouckého kraje - Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021 a jeho dotačního titulu - Obnova staveb drobné architektury místního významu, byla Obec Charváty finančně podpořena poskytovatelem - Olomoucký kraj, částkou ve výši 40 000,- Kč. Celkové náklady restaurátorských prací na obnovu sochy činí 226 550,- Kč vč. DPH. Restaurátorské práce provádí Mgr. Ladislav Werkmann.

logo

 

 

před restaurovánímpo obnově

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JSDH Charváty

Olomoucký kraj, jakožto poskytovatel dotace, poskytl Obci Charváty, jakožto příjemci dotaci ve výši 26.000, slovy: dvacet šest tisíc korun českých za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a opravách požární techniky a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Charváty zřízené příjemcem. logo
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JSDH Drahlov

Olomoucký kraj, jakožto poskytovatel dotace, poskytl Obci Charváty, jakožto příjemci dotaci ve výši 13.000, slovy: třináct tisíc korun českých za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a opravách požární techniky a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Drahlov zřízené příjemcem. logo

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JSDH Čertoryje

Olomoucký kraj, jakožto poskytovatel dotace, poskytl Obci Charváty, jakožto příjemci dotaci ve výši 12.000, slovy: dvanáct tisíc korun českých za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a opravách požární techniky a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Čertoryje zřízené příjemcem.logo

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Obnova kanalizačního a vodovodního řadu k MŠ Drahlov (vč. přípojek)

 

Hlavním účelem stavby byla obnova již dosluhujícího vodovodního rozvodného řadu včetně přípojek, zajišťujícího dodávku pitné vodu do části v ulici u MŠ Drahlov. Vodovodní řad byl v havarijním stavu a docházelo na něm k častým poruchám.
V druhé části stavby byla obnovena již dosluhující kanalizační stoka i s přípojkami zajišťující
odkanalizování výše popsané lokality. 

PD zpracoval Ing. Jiří Lindner - Aqua Ecology Projection s.r.o.

Zhotovitel akce: STAVITELSTVÍ Petráš spol. s. r. o.

Náklady akce:

vodovodní řad vč. přípojek    1 973 881,17 Kč vč. DPH

kanalizační řad vč. přípojek   3 416 904,37 Kč vč. DPH

Na uvedený projekt bude přímo navazovat obnova povrchů, spočívající ve vybudování komunikace a parkovacích zálivů. Předpoklad zhotovení PD 2/2023, realizace akce 2024/2025.


 

Výsadby stromů v rámci akce KRAJINA OBCE CHARVÁTY/ CHARVÁTY - CESTA "A"

 

Sázíme budoucnost ALEJ K OBNOVENÉMU KŘÍŽI

A REMÍZ K SOŠE SV. MARKA   

Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí České republiky

Celková výše dotace pro projekt Obce Charváty činí 240 599,- Kč

Celková výše dotace pro projekt ZŠ a MŠ Charváty p.o. činí 191 756,- Kč

logo

                   foto

Odkazy

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:3
TÝDEN:155
CELKEM:583063

Pěstitelská pálenice Charváty

telefon: +420 737 832 195