Obec Charváty
Obec Charváty

Projekty roku 2021

 

známka

 

Obnova a modernizace veřejného osvětlení místní části Drahlov

 

V rámci dotačního programu Olomouckého kraje „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021“, v dotačním titulu „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, byla Obec Charváty finančně podpořena poskytovatelem - Olomoucký kraj, částkou ve výši 500 000,- Kč. Celkové náklady akce činí 2 557 316,85,- Kč vč. DPH.

Projektová dokumentace: Ing. Jaromír Hašl

Zhotovitel akce: MSEM a. s.logo

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Restaurování sochy Panny Marie Lourdské

 

V rámci dotačního programu Olomouckého kraje - Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021 a jeho dotačního tirulu - Obnova staveb drobné architektury místního významu, byla Obec Charváty finančně podpořena poskytovatelem - Olomoucký kraj, částkou ve výši 40 000,- Kč. Celkové náklady restaurátorských prací na obnovu sochy činí 226 550,- Kč vč. DPH. Restaurátorské práce provádí Mgr. Ladislav Werkmann.

logo

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JSDH Charváty

Olomoucký kraj, jakožto poskytovatel dotace, poskytl Obci Charváty, jakožto příjemci dotaci ve výši 26.000, slovy: dvacet šest tisíc korun českých za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a opravách požární techniky a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Charváty zřízené příjemcem. logo
 

JSDH Drahlov

Olomoucký kraj, jakožto poskytovatel dotace, poskytl Obci Charváty, jakožto příjemci dotaci ve výši 13.000, slovy: třináct tisíc korun českých za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a opravách požární techniky a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Drahlov zřízené příjemcem. logo

 


JSDH Čertoryje

Olomoucký kraj, jakožto poskytovatel dotace, poskytl Obci Charváty, jakožto příjemci dotaci ve výši 12.000, slovy: dvanáct tisíc korun českých za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a opravách požární techniky a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Čertoryje zřízené příjemcem.logo

 


 

Odkazy

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 11
TÝDEN: 343
CELKEM: 459365

Pěstitelská pálenice Charváty

telefon: +420 737 832 195