Navigace

Obsah

 

Projekty roku 2019


 

„Obnova a modernizace veřejného osvětlení místní části Čertoryje“

finančně podpořil Olomoucký kraj částkou 500 000,- Kč.

logo

Výstupem projektu je nové veřejné osvětlení v místní části Čertoryje. Poskytnutá dotace od Olomouckého kraje byla použita na pořízení stožárů, montážních prvků a příslušenství, kabelové zemní vedení VO a montážní práce. Při modernizaci byly použity takové typy technického zařízení, aby byly minimalizovány náklady na běžné opravy světelných bodů, výměnu výbojek, opravy poruch světelných okruhů a v neposlední řadě na spotřebu elektrické energie.

 


 

„Renovace VO Charváty“

finančně podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu

logo


 

„Vybudování splaškové kanalizace - Čertoryje“

finančně podpořil Olomoucký kraj

logo


 

„Obnova rozvodů vodovodu a přivaděče z VDJ Drahlov“

finančně podpořil Olomoucký kraj

logo